Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του Doki ώστε
να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει ξένες γλώσσες.

Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της άποψης ότι τα παιδιά θέλουν να μάθουν ξένες γλώσσες. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει ένα παιδί να μαθαίνει μια νέα γλώσσα, τόσο το καλύτερο, μιας και οι μικροί μαθαίνουν γρηγορότερα και αποστηθίζουν με ευκολία. Μαθαίνοντας Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ισπανικά, το παιδί μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο γνώσεων, εμπλουτίζεται η παιδεία και οι εμπειρίες του και γίνεται δέκτης ενός νέου, ενδιαφέροντος πολιτισμού.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο των New York Times, «Ακούγοντας δίγλωσσους: Πώς τα παιδιά ξεχωρίζουν την κάθε γλώσσα;» , η Ellen Bialystok, διακεκριμένη ερευνήτρια καθηγήτρια στον τομέα της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο York του Toronto, έχει δείξει ότι τα δίγλωσσα παιδιά αναπτύσσουν ζωτικής σημασίας δεξιότητες εκτός από το διπλό λεξιλόγιό τους, μαθαίνοντας διαφορετικούς τρόπους για την επίλυση λογικών προβλημάτων ή για την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών, δεξιότητες που συχνά θεωρούνται μέρος της λεγόμενης εκτελεστικής λειτουργίας του εγκεφάλου.

Αυτές οι υψηλού επιπέδου νοητικές ικανότητες εντοπίζονται στο μετωπιαίο και προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου. «Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα παιδιά που είναι δίγλωσσα από νωρίς έχουν πρώιμη ανάπτυξη της εξελικτικής λειτουργίας του εγκεφάλου.»

Στο παρόν στάδιο, προσφέρονται δύο προγράμματα Doki για παιδιά και τόσο για το Doki όσο και για το Doki Further, προσδιορίζεται εύκολα το κατάλληλο επίπεδο για την κάθε ηλικία, από τη στιγμή που ο χρήστης καλείται να επιλέξει την ηλικιακή ομάδα που ανήκει. Στο Doki, η έκδοση για 7 – 14 χρόνων προσφέρει 12 Κεφάλαια και 45 Μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν πέραν των 400 λέξεων, οι πλείστες μέσα από έξυπνες φράσεις και διαλόγους. Στο Doki Further, υπάρχουν 8 Κεφάλαια και 26 Μαθήματα τα οποία εμπεριέχουν πέραν των 300 επιπλέον λέξεων.

Για να μάθετε περισσότερα για το τι πραγματικά προσφέρει η εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά, παρακαλώ κάντε κλικ και διαβάστε τα ακόλουθα άρθρα:

1ο άρθρο: “The Bilingual Advantage”
Published by the New York Times on May 30, 2011

2ο άρθρο: “Ακούγοντας δίγλωσσους: Πώς τα παιδιά ξεχωρίζουν την κάθε γλώσσα”
Έκδοση των New York Times στις 10 Οκτωβρίου, 2011

3ο άρθρο: “Τι μας δείχνει μια έρευνα για τα ωφελήματα εκμάθησης μιας γλώσσας;”
Εκδόθηκε από το Αμερικανικό Συμβούλιο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών